Ansvarsfull kreditgivning

Vår avsikt är att erbjuda hjälp vid en tillfällig pengabrist - inte att försätta våra låntagare i någon skuldfälla.

Utöver de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet har vi själva valt att sätta upp riktlinjer för det vi anser vara ansvarsfull långivning. Kredit365 verksamhet står och faller med våra kunders återbetalningsförmåga; relationen mellan oss och våra kunder bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Kreditgivning handlar i grunden om tillit och själva ordet kredit kommer av latinets Credere – att tro.

Ansvarsfull långivning består enligt vår mening av fyra viktiga delar:

  • Låna inte mer än du behöver
  • Tydlig och tillräcklig information
  • Krav på den som lånar
  • När pengarna inte räcker till

Låna inte mer än du behöver

Idén bakom vår verksamhet är att man inte ska behöva låna mer än man behöver. Något som kan låta självklart men som i själva verket är en ovanlighet hos traditionella långivare. Istället är det vanligt att långivaren har som målsättning att låna ut så mycket som möjligt under så lång tid som möjligt, då är du som kund mest lönsam. För att säkerställa detta knyter många långivare kunder till sig genom att teckna ett livslångt bolån för att sedan sälja kringtjänster som kortkrediter och pensionsrådgivning. Vår verksamhet bygger istället på vardagsnära finansiella tjänster där varje produkt har ett värde i sig.

Tillit är något som byggs upp med tiden och så även mellan oss och våra kunder. Av den anledningen är de största mikrolånen förbehållna kunder som visat att de kan hantera lån på ett ansvarsfullt sätt. Tanken är att man som kund ska kunna återta kontroll på sina ekonomi då en oväntad utgift dyker upp men plånboken ekar tom. Är det i själva verket en långsiktig lösning man behöver rekommenderar vi att söka andra alternativ. Små hål ska täppas till med små korkar, stora hål ska fyllas med stora korkar. Vi tillhandahåller de små korkarna och kallar det ”låna inte mer än du behöver”.

Tydlig och tillräcklig information

En del av ett löfte är att båda parter vet vad de lovar och vilka förutsättningar som gäller. Därför är det vår uppgift att ge tillräcklig och tillfredsställande information om våra lån. Som kund hos Kredit365 vet man i detalj vad lånet kommer att kosta och man vet att alla kunder får betala samma pris. Vi gör nämligen ingen skillnad på vem man är eller var man kommer från. Det är en del av vårt löfte till våra kunder att alla får samma professionella bemötande.

Vi försöker inte dölja vad våra lån kostar utan anger priser i effektiv ränta tillsammans med den totala kostnaden i kronor och ören. Den som tycker att våra priserna är för höga avråder vi från att låna men en prisjämförelse mellan våra produkter och andra alternativ visar att våra priser och villkor är mycket konkurrenskraftiga.

Krav på den som lånar

Kredit handlar som sagt om ömsesidig tillit och för att vi ska vara öppna för en relation ställer vi vissa krav. De krav vi ställer har utvecklats med tiden alltefter att vi sett vilka relationer som varit hållbara. Det är vår avsikt att inte inleda relationer där vi inte tror att motparten kommer att klara av att full följa sitt löfte till oss. En grundläggande förutsättning för långivning är att alla inblandade fattar vuxna och mogna beslut. Av den anledningen ställer vi kravet att man för att bli kund hos oss är minst 18 år fyllda.

Att låna pengar innebär ett löfte om att vid ett senare tillfälle betala tillbaka. Återbetalningsbördan måste stå i proportion till individens ekonomiska förutsättningar och det är därför naturligt för oss att göra kreditprövning på varje ansökan. Eftersom våra lån är små i förhållande till andra lån kan vi erbjuda kredit till personer som skulle få kalla handen av andra långivare. Det finns betydligt många fler personer som klarar av att betala tillbaka ett lån om 3 000 kronor än personer som kan betala kostnaden för ett lån om några miljoner kronor.

När pengarna inte räcker till

Om du egentligen inte tror att du kommer kunna betala tillbaka ska du inte låna alls, det kommer endast att ge dig fler och större bekymmer. Lån löser en tillfällig svacka men det lägger inte igen ett hål. Är det så att du vid återkommande tillfällen har svårt att få pengarna att räcka månaden ut är ett mikrolån från Kredit365 antagligen inte det bästa alternativet. Försök istället att i se första hand se över dina utgifter. Skulle det vara möjligt att dra ned på någon del för att få månadsbudgeten att gå ihop bör det vara det första alternativet. Det här är en högkostnadskredit. Sen betalning kan orsaka skuldsättning, behöver du hjälp kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Alternativ om pengarna inte räcker till:

  • Försök att dra ned på fasta kostnader och utgifter
  • Kontakta de företag, du har skulder till för att se om det är möjligt att skjuta på betalningarna och göra en avbetalningsplan
  • Kontakta budgetrådgivningen i din kommun för att få hjälp att ta kontroll över din ekonomi

Att låna av vänner och bekanta är vanligtvis ett billigt alternativ men det kan samtidigt påfresta den bästa av relationer och bör därför användas sparsamt. Beroende på vad du har för personliga förutsättningar varierar kostnaden för olika alternativ. I de fall du väljer att vända dig till Kredit365 kan du känna dig trygg i att vi erbjuder ett konkurrenskraftigt Folklån i Sverige.

Ett lån är ett löfte, du får låna pengar av oss idag och lovar att betala tillbaka dem vid ett senare tillfälle. Vi förväntar oss att du håller ditt löfte för vi kommer att hålla vårt löfte till dig.

Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.